[וידאו] מיה אלחלל על החיים עם רגישות לקרינה בלתי מייננת ב״יוצאים מן הכלל״ של רוני קובן

קרינה פוגעת בכולנו קצת כל יום כל היום והנזק הזה מצטבר. נפגעי קרינה אגב הופכים מידי יום להיות יותר שכיחים ופחות ״יוצאים מן הכלל״. בקרינה שאנו מייצרים בעמצנו יש לנו שליטה. בזו שנכפית עלינו בסביבת העבודה ובמרחב הציבורי חובה שהחברה והמדינה תכיר כבעישון פסיבי ותגן … Continue reading[וידאו] מיה אלחלל על החיים עם רגישות לקרינה בלתי מייננת ב״יוצאים מן הכלל״ של רוני קובן